Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Nedir?

Dört yıllık üniversite öğretiminden sonraki bir üst düzey öğretime yüksek lisans denir.

Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir tezle ispat etmesine dayanır.

Yüksek lisans öğrencisi genel araştırma tekniklerini de öğrenmiş olur.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans diploması

ÖSYM’nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almak

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmiş olmak (TOEFL, IELTS, YDS…)

Bazı üniversitelerde lisans not ortalamasına da bakılır ya da bir mülakat yapılır. Buna senato karar verir.

TEZLİ TEZSİZ
Tez yazılır. Tez yazılmaz.
Daha çok araştırma yöntemleri konusunda uzmanlaşırlar. Daha çok mesleki konuları nasıl uygulayacağı konusunda uzmanlaşırlar.
4 yarı yıl 2 yarı yıl
Akademisyen olmak isteyen İşinde uzmanlaşmak isteyen
Devlette ücretsiz (genelde), özelde ücretli Hem devlette hem özelde ücretli
Doktora yapabilir Doktora yapamaz